Doradztwo


Każda firma czy też indywidualny przedsiębiorca w praktyce prowadzenia działalności gospodarczej, a także inne podmioty prowadzące swoją działalność statutową co pewien czas napotykają na bariery biurokratyczne czy też decyzje administracyjne utrudniające ich działalność. Przełamanie tych barier wymaga niekiedy dużych, specjalistycznych umiejętności, znajomości procedur i specyfiki działania danego organu administracji publicznej, a także systematycznego działania. Eksperci UNILOB podejmują interwencje w sprawach wskazanych przez Klientów, skutecznie pomagając im w likwidacji pojawiających się zagrożeń.