Doradztwo


Mimo, że udział eksportu w polskiej gospodarce jest coraz większy, to jednak tempo wzrostu nie jest satysfakcjonujące, a potencjał w wielu przypadkach nie jest jeszcze odpowiednio wykorzystywany. Nadal olbrzymi udział w wolumenie eksportowanych towarów i usług mają polskie filie zagranicznych koncernów. Krajowe małe i średnie firmy często mają duże trudności z wychodzeniem na rynki zewnętrzne. Trudno im zdobyć wiarygodne informacje o tych rynkach i o potencjalnych klientach i konkurencji. Polskie firmy często nie radzą sobie z opracowywaniem strategii eksportowych. Mają też trudności ze szczegółowym opracowaniem planu rozwoju eksportu produktów przedsiębiorstwa, a często i z jego wdrażaniem. W rezultacie dla wielu firm ich debiut za granicą nie zawsze bywa udany. Aby przełamać ww. bariery potrzebują one zewnętrznego konsultanta. Eksperci UNILOB od wielu lat współpracują z przedsiębiorstwami i organizacjami biznesu oraz władzami regionalnymi w obszarze promocji eksportu.