Doradztwo


Zdobyte doświadczenie zagraniczne to gwarancja wysokiej jakości usług Unilob. W ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi, Unilob uczestniczył w realizacji programów pomocowych finansowanych przez rządy USA, Wielkiej Brytanii oraz przez Komisję Europejską. Projekty te wpływały na kreowanie środowiska prawnego, instytucjonalnego i finansowego sprzyjającego rozwojowi sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego oraz budowie fundamentów gospodarki rynkowej. Dotychczas firma Unilob świadczyła usługi dla klientów indywidualnych, rządów, organizacji społecznych i gospodarczych Albanii, Armenii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Gruzji, Iraku, Kazachstanu, Kosowa, Kirgistanu, Macedonii, Mołdowy, Ugandy i Ukrainy.