Doradztwo


Istnieją sytuacje, kiedy stałe, rutynowe działania PR, wykonywane przez wewnętrzne komórki firmy nie wystarczają. W sytuacji poważnych zagrożeń lub w sytuacjach kryzysowych niezbędne jest organizowanie specjalnych kampanii z zakresu public relations, które dotrą z określonym komunikatem do szerokiej opinii publicznej, w tym do wszystkich interesariuszy firm oraz decydentów. Eksperci UNILOB doradzają firmom i organizacjom co do narzędzi, treści i zakresu takiej kampanii, właściwych i skutecznych sposobów komunikowania się z mediami i decydentami oraz pomagają w jej realizacji, ściśle współpracując z wewnętrznymi działami PR.