Doradztwo


Zwiększenie kompetencji władz samorządowych województw, powiatów, gmin i miast, a także wzrastająca konkurencja spowodowały konieczność opracowywania przez nie strategii i polityk rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym przede wszystkim - strategii rozwoju i wspierania przedsiębiorczości. Istnieje wiele instrumentów, jakie potencjalnie są do dyspozycji władz i społeczności lokalnych, aby wspomóc i przyśpieszyć rozwój regionu. Mogą to być instrumenty finansowe, budżetowe i pozabudżetowe, np. fundusze gwarancyjne. Mogą to także być instrumenty regulacyjne na poziomie lokalnym lub wsparcie szkoleniowe. Ich stosowanie i właściwy dobór wymaga wysokich kwalifikacji i doświadczenia. Eksperci UNILOB zaangażowani są w tę sferę od ponad 15 lat, z sukcesem przygotowując i wdrażając strategie regionalne i lokalne w stałej współpracy z władzami oraz Agencjami Rozwoju Regionalnego.