Lobbying


Lobbying jest oczywistym, powszechnie stosowanym i niezbędnym instrumentem, jaki stoi do dyspozycji każdego podmiotu (firmy, stowarzyszenia, branży, grupy interesu), który dostrzega konieczność przeciwstawienia się zagrożeniom wynikającym z istniejących lub przygotowywanych barier regulacyjnych lub administracyjnych.

Jednak prowadzenie lobbyingu wymaga specjalistycznej wiedzy na temat procedur legislacyjnych i decyzyjnych, znajomości technik lobbingowych oraz specyfiki funkcjonowania organu legislacyjnego lub decyzyjnego. W skutecznej kampanii lobbyingowej musi współdziałać wiele podmiotów, wymagających ciągłej koordynacji. Rozpoczęcie działań lobbyingowych na jak najwcześniejszym etapie procedury legislacyjnej lub decyzyjnej znacznie zwiększa szanse sukcesu.

Eksperci UNILOB posiadają niezbędne know-how i doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii lobbyingowych zgodnie z prawem i zasadami techniki lobbyingu, skutecznie realizując uzgodnione z Klientem cele.