Lobbying


Monitoring oraz analiza procesów legislacyjnych i decyzyjnych stanowią ważny element zasobu informacyjnego wielu dużych podmiotów gospodarczych, zrzeszeń branżowych, organizacji przedsiębiorców, stowarzyszeń, a także wszystkich tych instytucji i grup obywateli, których efektywność działania, koszt prowadzenia działalności, zyski lub straty w istotny sposób uzależnione są od ram regulacyjnych oraz decyzji administracyjnych odnoszących się do obszaru ich działalności.

Monitoring jest działaniem długookresowym, nie związanym z wysokimi kosztami, a dającym podmiotom znacznie większe poczucie bezpieczeństwa. W połączeniu z fachową i wnikliwą analizą stanowi najlepszy sposób na to, aby nie dać się zaskoczyć i móc zawczasu wyłapać i skutecznie zareagować na niekorzystne inicjatywy legislacyjne czy utrudniające działalność decyzje organów administracji. Również w tej dziedzinie, faktycznie poprzedzającej rozpoczęcie ewentualnych interwencji lobbyingowych, eksperci UNILOB posiadają olbrzymie doświadczenie. Rozsądek i praktyka wskazują, że bardzo często skuteczność i powodzenie kampanii lobbyingowej zależą od właściwych działań wyprzedzających - przede wszystkim tak niezbędnych jak monitoring.