O nas


Pragnąc aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu regulacji prawnych dotyczących zawodu profesjonalnego lobbysty oraz w celu czynnego przeciwstawienia się negatywnemu wizerunkowi lobbysty, jaki prezentują media opisując polityczne skandale, w 2003 roku utworzone zostało Stowarzyszenie Profesjonalnych Lobbystów w Polsce (SPLP). Jego współzałożycielem jest także UNILOB. Przedstawiciele Stowarzyszenia współpracują z instytucjami rządowymi, Sejmem RP oraz organizacjami biznesu i organizacjami pozarządowymi nad nowelizacją ustawy o lobbyingu z 2005 roku, a także innymi uregulowaniami dotyczącymi działalności lobbyingowej oraz nad poprawą przejrzystości procedur legislacyjnych. Promując etyczne zasady obowiązujące zawodowego lobbystę, członkowie Stowarzyszenia biorą udział w publicznych dyskusjach na tematy związane z lobbyingiem oraz prowadzą seminaria i wykłady z zakresu technik prowadzenia kampanii lobbyingowych.

Regulamin SPLP
Kodeks Etyki Zawodowej Lobbystów
Rzetelnie o Lobbystach