Publications


Unilob experts participated in writing a number of important publications on lobbying including, but not limited to:

  • Compendium of Lobbying - (Kompendium wiedzy o Lobbyingu) - Warsaw, 2009, ISBN 978-83-929707-0-5
  • Business Association Practices - Lobbying Techniques - Ukraine, 2001
  • The Art of Lobbying in Poland - (Sztuka Lobbyingu w Polsce) - Warsaw, 1995, ISBN 83-904677-0-4
  • Participation of Social and Economic Organizations in Legislative Process (Udział organizacji społecznych i gospodarczych w procesie legislacyjnym) - Warsaw, 1996 ISBN 83-904677-2-0
  • Membership Based Business Organizations. Handbook. ABC of Management (Organizacje członkowskie biznesu):

    - Handbook (Poradnik) - Warsaw,1997, ISBN 83-904677-6-3
    - Tool kit (Materiały pomocnicze) - Warsaw, 1997 ISBN 83-904677-8-X

  • Investing in the Future. SME G-24 Task Force ( Inwestowanie w przyszłość ) - Zespół G-24 ds. MSP - Warsaw, 1993