z rządem Czytaj więcej 21 lat profesjonalnych
działań i usług,
aby wprowadzać
najlepsze rozwiązania
21 lat profesjonalnych działań i usług,
aby wprowadzać najlepsze rozwiązania
. . .
Government Affairs Kampanie Lobbyingowe
Monitoring oraz analiza procesów legislacyjnych
Czytaj więcej
Doradztwo Interwencje
Kampanie PR
Rozwój regionalny
Doradztwo międzynarodowe
Czytaj więcej
Study Tours Organizacja wyjazdów studialnych Czytaj więcej
  • +48 22 616 25 15
  • office@unilob.pl
  • 03-928 Warszawa, Styki 29/6 - POLSKA

Government Affairs

Profesjonalne kampanie Government Relation oraz monitoring i analiza procesów legislacyjnych i decyzyjnych.

Doradztwo

Unilob świadczy usługi dla klientów indywidualnych, rządów, organizacji społecznych i gospodarczych.

Study Tours

W ramach współpracy z organizacjami pomocowymi organizujemy wizyty studyjne.
O nas

UNILOB jest znaną i cenioną firmą konsultingową. Oferuje szeroki zakres usług w obszarze wspierania biznesu.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm indywidualnych, organizacji biznesu jak i do wszelkich instytucji wspierających przedsiębiorczość. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów. Istotnym obszarem działania naszej firmy jest kompleksowa obsługa zagranicznych inwestorów zainteresowanych polskim rynkiem.

Wyjątkowo ważne i wyodrębnione miejsce w działalności firmy zajmuje doradztwo z zakresu government relations. UNILOB, jako jedna z niewielu firm na polskim rynku prowadząca monitoring legislacyjny oraz realizująca kampanie lobbyingowe, zalicza się do grona prekursorów profesjonalnego lobbyingu w Polsce. Kampanie lobbyingowe realizowane na rzecz naszych Klientów dotyczą przede wszystkim obszarów z zakresu regulacji gospodarczych.

21 lat doświadczenia

Zakres działalności

Jesteśmy gotowi podzielić się naszymi radami i doświadczeniem.

Interwencje
 

Kampanie
PR

Kampanie
Lobbyingowe

Rozwój
Regionalny

Rozwój
przedsiębiorczości

Wyjazdy
Studialne

Monitoring
Legislacyjny

Doradztwo
Międzynarodowe

Ocena skutków
regulacji

Government Affairs Doradztwo Study Tours

Lobbying jest oczywistym, powszechnie stosowanym i niezbędnym instrumentem, jaki stoi do dyspozycji każdego podmiotu (firmy, stowarzyszenia, branży, grupy interesu), który dostrzega konieczność przeciwstawienia się zagrożeniom wynikającym z istniejących lub przygotowywanych barier regulacyjnych lub administracyjnych.

Monitoring oraz analiza procesów legislacyjnych i decyzyjnych stanowią ważny element zasobu informacyjnego wielu dużych podmiotów gospodarczych, zrzeszeń branżowych, organizacji przedsiębiorców, stowarzyszeń, a także wszystkich tych instytucji i grup obywateli, których efektywność działania, koszt prowadzenia działalności, zyski lub straty w istotny sposób uzależnione są od ram regulacyjnych oraz decyzji administracyjnych odnoszących się do obszaru ich działalności.

Każda firma czy też indywidualny przedsiębiorca w praktyce prowadzenia działalności gospodarczej, a także inne podmioty prowadzące swoją działalność statutową co pewien czas napotykają na bariery biurokratyczne czy też decyzje administracyjne utrudniające ich działalność. Przełamanie tych barier wymaga niekiedy dużych, specjalistycznych umiejętności, znajomości procedur i specyfiki działania danego organu administracji publicznej, a także systematycznego działania. Eksperci UNILOB podejmują interwencje w sprawach wskazanych przez Klientów, skutecznie pomagając im w likwidacji pojawiających się zagrożeń.

  • Interwencje i reprezentowanie interesów Klienta wobec organów decyzyjnych
  • Kampanie PR
  • Rozwój regionalny
  • Doradztwo międzynarodowe
W ramach współpracy z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi UNILOB, w oparciu własną metodologię, organizuje wizyty studyjne. Uczestnikami są przedstawiciele organów administracji, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego z krajów przechodzących transformację gospodarczą i ustrojową. Organizacja szkoleń obejmuje przygotowanie programu, obsługę logistyczną i koordynację szkolenia oraz wypracowanie planów wdrażania zdobytej wiedzy w życie (follow-up action planning). Doceniany wysoki poziom i efektywność stosowanej przez nas metodologii są rezultatem wieloletniej współpracy z najlepszymi ekspertami z dziedziny realizowanego szkolenia. Dotychczas firma UNILOB zrealizowała kilkadziesiąt wizyt studyjnych w kraju i za granicą dla kilkuset uczestników z Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Macedonii, Mołdowy, Rumunii i Ukrainy.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz unikalnej metodologii przygotowywania i realizacji wizyt studialnych, firma UNILOB jest liderem w organizowaniu szkoleń dla grup zagranicznych w Polsce oraz polskich grup za granicą.

Skontaktuj się

Skontaktuj się w celu uzyskania pomocy i informacji

Adres naszej siedziby:

03-928 Warszawa, Styki 29/6 - POLSKA