Wyniki wyszukiwania

Study Tours

Organizacja wyjazdów studialnych W ramach współpracy z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi UNILOB, w oparciu własną metodologię, organizuje wizyty studialnych. Uczestnikami są przedstawiciele organów administracji, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego z krajów przechodzących transformację gospodarczą i ustrojową. Organizacja szkoleń obejmuje przygotowanie programu, obsługę logistyczną i koordynację szkolenia oraz wypracowanie planów wdrażania zdobytej wiedzy w życie (follow-up action […]
Czytaj więcej