Doradztwo

Interwencje i reprezentowanie interesów Klienta wobec organów decyzyjnych

Każda firma czy też indywidualny przedsiębiorca w praktyce prowadzenia działalności gospodarczej, a także inne podmioty prowadzące swoją działalność statutową co pewien czas napotykają na bariery biurokratyczne czy też decyzje administracyjne utrudniające ich działalność. Przełamanie tych barier wymaga niekiedy dużych, specjalistycznych umiejętności, znajomości procedur i specyfiki działania danego organu administracji publicznej, a także systematycznego działania. Eksperci UNILOB podejmują interwencje w sprawach wskazanych przez Klientów, skutecznie pomagając im w likwidacji pojawiających się zagrożeń.

Kampanie PR

Istnieją sytuacje, kiedy stałe, rutynowe działania PR, wykonywane przez wewnętrzne komórki firmy nie wystarczają. W sytuacji poważnych zagrożeń lub w sytuacjach kryzysowych niezbędne jest organizowanie specjalnych kampanii z zakresu public relations, które dotrą z określonym komunikatem do szerokiej opinii publicznej, w tym do wszystkich interesariuszy firm oraz decydentów. Eksperci UNILOB doradzają firmom i organizacjom co do narzędzi, treści i zakresu takiej kampanii, właściwych i skutecznych sposobów komunikowania się z mediami i decydentami oraz pomagają w jej realizacji, ściśle współpracując z wewnętrznymi działami PR.

Rozwój regionalny i przedsiębiorczości

Zwiększenie kompetencji władz samorządowych województw, powiatów, gmin i miast, a także wzrastająca konkurencja spowodowały konieczność opracowywania przez nie strategii i polityk rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym przede wszystkim – strategii rozwoju i wspierania przedsiębiorczości. Istnieje wiele instrumentów, jakie potencjalnie są do dyspozycji władz i społeczności lokalnych, aby wspomóc i przyśpieszyć rozwój regionu. Mogą to być instrumenty finansowe, budżetowe i pozabudżetowe, np. fundusze gwarancyjne. Mogą to także być instrumenty regulacyjne na poziomie lokalnym lub wsparcie szkoleniowe. Ich stosowanie i właściwy dobór wymaga wysokich kwalifikacji i doświadczenia. Eksperci UNILOB zaangażowani są w tę sferę od ponad 15 lat, z sukcesem przygotowując i wdrażając strategie regionalne i lokalne w stałej współpracy z władzami oraz Agencjami Rozwoju Regionalnego.

Doradztwo międzynarodowe

Zdobyte doświadczenie zagraniczne to gwarancja wysokiej jakości usług Unilob. W ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi, Unilob uczestniczył w realizacji programów pomocowych finansowanych przez rządy USA, Wielkiej Brytanii oraz przez Komisję Europejską. Projekty te wpływały na kreowanie środowiska prawnego, instytucjonalnego i finansowego sprzyjającego rozwojowi sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego oraz budowie fundamentów gospodarki rynkowej. Dotychczas firma Unilob świadczyła usługi dla klientów indywidualnych, rządów, organizacji społecznych i gospodarczych Albanii, Armenii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Gruzji, Iraku, Kazachstanu, Kosowa, Kirgistanu, Macedonii, Mołdowy, Ugandy i Ukrainy.