Study Tours

Organizacja wyjazdów studialnych

W ramach współpracy z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi UNILOB, w oparciu własną metodologię, organizuje wizyty studialnych. Uczestnikami są przedstawiciele organów administracji, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego z krajów przechodzących transformację gospodarczą i ustrojową. Organizacja szkoleń obejmuje przygotowanie programu, obsługę logistyczną i koordynację szkolenia oraz wypracowanie planów wdrażania zdobytej wiedzy w życie (follow-up action planning). Zakres tematyczny szkoleń jest bardzo szeroki. Ideą, która łączy wszystkie projekty, jest chęć wszechstronnego przedstawienia polskich doświadczeń, ze wskazaniem tak pozytywnych jak i negatywnych skutków wdrażanych reform. Doceniany wysoki poziom i efektywność stosowanej przez nas metodologii są rezultatem wieloletniej współpracy z najlepszymi ekspertami z dziedziny realizowanego szkolenia. Kluczową rolę odgrywa też właściwy dobór odwiedzanych instytucji i organizacji, które dzięki wieloletnim kontaktom z UNILOB, chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Dotychczas firma UNILOB zrealizowała kilkadziesiąt wizyt studyjnych w kraju i za granicą dla kilkuset uczestników z Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Macedonii, Mołdowy, Rumunii i Ukrainy.

Lista zorganizowanych wizyt studialnych